Tildeling fra Sparebank1 BV Gavestiftelse til GØIF

20. januar delte Sparebank1 BV Gavestiftelsen ut til sammen 3,1 millioner NOK til allmennyttige formål i Sandefjord. GØIF var blant de heldige mottakerne, og mottok 70.000 NOK.

«Dette skal brukes til å rehabilitere ballbingen» sier Helge Siljan, styreleder GØIF Hovedlag.

«Ballbingen er 11 år gammel og er svært moden for rehabilitering. Dette kan kun gjøres når temperaturen er over 5 grader C, så derfor blir det prosjektstart litt etter vinteren», sier Siljan.

Tilbake