Oppstart sesongen 2021

Da var det endelig klart for kamper på GØIF igjen! Det er utrolig gledelig for oss alle – spillere, trenere og lagledere, foreldre og alle andre som er glade i fotball og liv og røre på idrettsanleggene. Dette har vi ventet lenge på!

Her kommer noe viktige beskjeder og påminnelser i den sammenhengen.

Alle som er på anlegget, registrere seg som besøkende i henhold til smittevern og smittesporing. Dette gjøres ved hjelp av bruk av mobiltelefon og QR-kode som henger flere steder på GØIF. Dette er alle pliktige til å gjøre når man er på idrettsanlegg, inntil ny beskjed kommer fra kommunen.

For alle aktive som har lyst til å endelig spille kamper igjen i tillegg til trening, kommer her en viktig påminnelse: Hvis du ikke har betalt treningsavgift er du heller ikke spilleberettiget! Dette pga manglende forsikring som ligger bakt inn i denne avgiften. Lagleder/trener vil måtte utelate deg fra kamper om du ikke har dette i orden.

Kiosken er åpen mandag - torsdag fra 17:30 – 20:00 med oppstart fra mandag 3. mai. Kom opp og ta en kaffe, is eller brus og vær med på å gjøre GØIF til et hyggelig samlingspunkt.

Tusen takk til alle som var med og bidro under dugnaden forrige helg! Det var strålende innsats av alle på kort varsel.

Til slutt vil vi oppfordre dere til å være med å støtte spleis-aksjonen for å dekke økte merkostnader i forbindelse med hærverket i helgen. Alle bidrag mottas med stor takknemlighet.

https://www.spleis.no/project/173225/ 

Vi ønsker å ha et åpent og tilgjengelig anlegg for alle, og håper dette var siste gang slik uvettig oppførsel skjer på GØIF.

God seriestart!

Mvh
Alle i GØIF

Tilbake