• Nye Rollebeskrivelser og dokumenter 2022

  Nye og oppdaterte dokumenter og rollebeskrivelser finner dere her:

  Les mer
 • 3v3 baner

  Vi har 2 baner med faste vant, som er lett og montere!

  Les mer
 • Årshjul

  Årshjul er kjekt å sette seg inn i. Vi har også et eget lagene kan tilpasse sin aktivitet.

  Les mer
 • NFF Kvalitetsklubb nivå 1

  Gjekstad Østerøya Idrettsforening er sertifisert som NFF Kvalitetsklubb nivå 1

  Kvalitetsklubbansvarlig: Chris-M. Olsen

 • GØIF er NFF Kvalitetsklubb

  GØIF ble godkjent som NFF Kvalitetsklubb nivå 1 lørdag 16. april 2016.

  NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

  Les mer
 • Organisasjonsplan 2018

  Vår organisasjonsplan ble sist oppdatert årsmøtet 2018

  Organisasjonsplan

  Les mer
 • Refusjonsskjema og reiseregning

  Her finner du skjema for kilometergodtgjørelse og skjema for refusjon av utlegg

  Skal benyttes av alle avdelinger ifm innlevering av utlegg.

  Les mer
 • Velkommen til nye medlemmer

  Velkomstbrev som sendes alle nye medlemmer etter innmelding.

  Velkomstbrev 2019


  (Sist revidert 28.10.2019)

 • Fair Play ansvarlig

  GØIF er en breddeklubb hvor Fair Play står sentralt i alt vi gjøre, her kan du lese mer om våre retningslinjer og instruks for vår Fair Play ansvarlig.

  Fair Play ansvarlig: Robert Aalberg

  Les mer
 • Oppstartsansvarlig

  Rollebeskrivelse oppstartsansvarlig

  Les mer
 • Kvalitetsklubbansvarlig

  Rollebeskrivelse kvalitetsklubbansvarlig

  Kvalitetsklubbansvarlig

 • FIKS-ansvarlig

  Rollebeskrivelse FIKS-Ansvarlig

  Les mer
 • Politiattest

  Informasjon om politiattest og rollebeskrivelse for ansvarlig politiattester.

  Les mer
 • NFF Skjema

  Her finner du linker til ulike skjema som NFF krever vi benytter. Vi skal forsøke holde denne vedlike men oppfordrer også til at du benytter www.fotball.no og søker der hvis det er noe du ikke finner.

  Foreløpig finner du "overgangsskjema" eller Samtykkeskjema som NFF kaller det og søknad for bruk av overårige spillere.

  Les mer
 • GØIF Logo

  GØIF logo skal være i transparent hvit på lilla drakter.

  Logofiler kan du finne her.

  Les mer
 • Google Disk

  Eksempel på deling

  Les mer