Korona-situasjon: Informasjon til GØIFs medlemmer 25. mai 2020

Som alle er kjent med har det vært forbudt med idrettsaktivitet i Norge siden 12. mars. Dette har også rammet GØIF og GØIFs medlemmer. Styret har nettopp bestemt at alle lag kan starte treninger i GØIF igjen, under «korona-regler» for å unngå smitte.

Les fotballens koronavettregler her: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

 

Økonomi:

GØIF består av 4 avdelinger: Hovedlaget, Fotball, Aktivitetsgruppa og Fotballfritidsordningen. Alle avdelinger har egne budsjetter, og det summeres til ett budsjett som Årsmøtet vedtar.

GØIFs hovedstyre har også gjort tiltak økonomisk for å redusere påvirkningen på GØIF. Viktige elementer er:

  • GØIFs inntekter er i 2020 redusert med ca. 445.000 NOK.
  • Styret har jobbet med kostnadsreduserende tiltak, og reduserer kostnadene så mye som anses forsvarlig for fortsatt å gi et godt tilbud til medlemmene.
  • Nytt årsresultat er beregnet til -230.000 NOK, mot opprinnelig budsjett på 63.562 NOK i overskudd.
  • Dette «spiser» av GØIFs egenkapital, men truer ikke GØIF eksistens.

Styret jobber videre med å søke om midler fra ulike krisepakker, men det er stor usikkerhet rundt mulighetene for at vi kan få noe.

Sandefjord 2020-05-01
GØIF Hovedstyre

Tilbake