• Informasjon til deg som trener eller lagleder

  Hva er mitt ansvar som trener/ lagleder?
  Politiattest

  Les mer
 • Treninger og treningstider

  Hvor finner jeg lagenes treningstider?
  Hvem har nøkler til klubbhus hvis jeg trenger det?
  Hvem har nøkkel til skoler vi trener inne på?

  Les mer
 • Utstyr

  Hvordan skafer vi utstyr til treningene?
  Hvem leverer utstyr til GØIF?
  Hvilke rabatter får vi?
  Hvor handler vi?
  Hva ordner klubben av utstyr?

  Les mer
 • Fair Play

  GØIF er en Fair Play klubb - hva forventes av meg som trener/foreldre?
  Hvem kan jeg henvende meg til hvis jeg opplever noe som ikke samsvarer med intensjonene i Fair Play?

  Les mer
 • Kamper og kampavvikling

  Hvordan vet jeg når vi skal spille kamper?

  Les mer
 • Dommere og dømming

  Hvordan skaffer vi dommere til kamper?

  Les mer
 • Forsikring

  Er spillerne forsikret?
  Hva koster forsikringen?
  Hva skjer ved skade?

  Les mer
 • Dugnader

  Alle lag skal være med på vårdugnad hvor klubbhus og anlegg rustes opp til sesongstart (medio april)

  Les mer
 • Salg av artikler til inntekt for lag

  Kan mitt lag selge artikler til inntekt for eget lag?
  Salg av artikler skal være avklart med hovedstyret før det iverksettes.
  Pr i dag kan alle lag selge «Sandefjordsspillet», «GØIF-kalenderen» og «toalett-/tørkepapir» som gir inntekt både til laget og til klubben. Dette koordineres fra Sportslig utvalg og sponsoransvarlig i klubben.

 • Cuper – hvordan skjer påmelding og betaling?

  Alle lag i GØIF får dekket 2 cuper i året av klubben. I tillegg deltar de gratis i GØIF-cup/Sandarcup.
  Påmelding til cupene ordner lagene selv, men regningen sendes økonomiansvarlig i GØIF.
  Cuper utover de 2 gratiscupene betaler lagene selv.

 • Egen konto for laget?

  En av GØIFs hovedsponsorer er Sparebank1. Alle lag oppfordres til å ha en konto i Sparebank1. Kontoen disponeres helt av laget, men klubben skal ha innsyn til kontoen. All betaling av salg av artikler som lagene gjør (jfr «Sandefjordsspillet», «GØIF-kalenderen» og «toalett-/tørkepapir») blir overført kun til lagets konto i Sparebank1.

 • Kan laget ha egne sponsorer?

  Hvem i klubben kan jeg spørre om sponsorspørsmål?

  Les mer
 • Overgang til annen klubb

  Hva gjør jeg hvis spillere ønsker å bytte klubb fra GØIF?
  Hva gjør jeg hvis spillere ønsker å bytte klubb til GØIF?

  Les mer