• Innmelding i GØIF - hva sender jeg?

  Du melder deg inn i GØIF ved å sende e-post til GØIF. E-posten må inneholde følgende opplysninger:

  Navn
  Adresse
  Fødselsdato
  E-post (Samme epost som dere skal bruke i minidrett.no)
  Telefon/mobil

  Les mer
 • Hva koster det å være medlem/trene i GØIF?

  I GØIF betales medlemskontigent og treningsavgift. Satsene nedenfor gjelder pr år men treningsavgift deles på to fakturaer (vår og høst). Kontingent faktureres en gang (på våren)

  For spørsmål om medlemsregistrering og faktura:

  Lill-Therese Nygård Aalberg, e-post: medlem(a)goif.no

  Les mer
 • Medlemskontingent/ treningsavgift

  Hvor mye skal koster det å spille fotball på GØIF?
  Hva er forskjell på treningsavgift og medlemskontingent?
  Når skal det treningsavgift og medlemskontingent betales?
  Hvem er kontaktperson for medlemskontingent og treningsavgift?
  Hvilket kontonummer skal brukes?

  Les mer
 • Forsikring

  Er spillere forsikret i GØIF?
  Hva koster forsikringen?
  Hva skjer ved skade?

  Les mer
 • Seriekamper

  Hvem setter opp kampene/hvordan organiseres dette?
  Hvor finner jeg oversikt over seriekamper?
  Hvor lang spilletid er de ulike kampene?

  Les mer
 • Dugnad

  Hvilke dugnader må vi delta på?
  Hva forventes det at jeg bidrar med?
  Kioskvakter
  Hvordan bidrar dette til klubben?

  Les mer
 • Hva forventes det av meg som foreldre/foresatte?

  Det forventes at du er en god støttespiller for ditt barns aktivitet i GØIF, og er positiv/konstruktiv i all din fremferd overfor eget barn, alle andre spillere på laget og overfor foreldre og ledelse av laget.

  Vi forventer at du spiller på lag med idrettsklubben vår som drives på 100 % frivillighet, og leser og respektere vår holdningsavtale, foreldrevettreglene og Fair Play.

 • GØIFs organisering - hvem gjør hva i klubben

  Hovedstyre
  Sportslig utvalg (fotball)
  Aktivitetsgruppe

  Les mer
 • Samarbeid Vestfold fotballkrets og Sandefjord Fotball

  hva betyr det for meg og mitt barn?

  NFF avd. Vestfold er en viktig samarbeidspartner for alle klubber med trener- og spillerutvikling, og også i utvikling av ledelsen av klubben.

  Sandefjord Fotball (SF) er en god samarbeidspartner som gir tilbud til utvikling av de beste spillerne fra ca 12 år, og gir muligheter til opplevelser for lag som ønsker fellesaktiviteter knyttet til SF

 • Utstyravtale

  Hvem leverer utstyr til GØIF?
  Hvilke rabatter får jeg?
  Hvor handler vi?
  Hva ordner klubben av utstyr?
  Hvem henvender jeg meg til hvis laget trenger utstyr?

  Les mer
 • Fair Play

  GØIF er en Fair Play klubb - hva forventes av meg som foreldre/foresatte?
  Hvem kan jeg henvende meg til hvis jeg opplever noe som ikke samsvarer med intensjonene i Fair Play?

  Les mer
 • Overgang til annen klubb

  Hva gjør jeg hvis mitt barn vil gå over til en annen klubb?
  Gi beskjed til trener/lagleder at du vurderer å bytte klubb.
  Spillere under 12 år kan bytte klubb uten å melde formell overgang
  Spillere over 12 år må melde klubbytte på eget skjema til NFF avd. Vestfold. Dette pleier ny klubb å hjelpe med. Husk overgangsvinduene da det ikke er anledning til å bytte klubb utenom overgangsvinduene.