GØIF og utbygging på Høgenhall

Sandefjords Blad skriver onsdag 7. april 2021 om at reguleringsarbeidet for utbygging på Høgenhall tas opp igjen. GØIF Hovedstyre har tatt opp igjen dialogen med Sandefjords Kommune og følger prosessen.

Vi har tidligere omtalt denne saken her på nettsiden og i disse sakene finner du ytterligere informasjon om dialogen med Sandefjord Kommune og våre innspill i planprossen.

Link til tidligere saker på goif.no om utbygging på Høgenhall

Link til sb.no (+ sak) og artikkel 7. april om utbyggingen på Høgenhall

 

Tilbake