Anleggsregler

Det er vårt felles ansvar å sørge for at anlegget blir holdt i god stand, og at GØIF skal være et trivelig sted å komme til for oss selv og ikke minst for våre gjester.

Det er derfor av stor viktighet at alle brukere kjenner til anleggsreglene under.

GØIF har disposisjonsrett på anlegget og all organisert trening/ bruk skal være avtalt og godkjent av baneansvarlig. Annet bruk skal forespørres og godkjennes av sportslig utvalg, og vil bare unntaksvis godkjennes da vi ønsker at all aktivitet skal skje organisert i klubben.

Anleggsregler:

1. Tildelt tid må respekteres. Lagene skal ikke ta i bruk banen før tildelt tid.

2. Lagene skal ha avsluttet treningen, og ryddet banen innenfor tildelt treningstid

3. Sykler skal stå på anvist sted.  Det skal ikke sykles eller parkere sykler inne på baneområdene. Dette må håndheves strengt og konsekvent.

4. Røyking/ snusing på, eller i nærheten av, banene skal ikke forekomme. Søppel (papir, plast, korker, tape, tyggegummi etc.) må ikke kastes på banen. Søppel skader og forringer kunstgresset på kort tid. BRUK SØPPELKASSENE!

5. Hvert lag plukker opp søppel etter trening og kamp. Dette gjelder spesielt etter seriekamper (bortelagets og eget lags søppel). På C-banene (naturgress) skal det trampes tilbake eventuelt løst gress og rette på ujevnheter.

6. Det oppfordres til å flytte målene vekk fra sine respektive plasser under trening. Dette for å fordele slitasjen likt over hele banen. Det blir som regel mest slitt der målvakt har sitt virkeområde, rundt straffesparkfeltet og innenfor midtsirkelen. Dette gjelder også kunstgress.  

7. Etter hver treningsøkt skal målene settes tilbake på sine respektive plasser. Hjulene skal brukes for ikke å skade banedekket. Siste lag som trener SKAL sette målene i sikkerhetssonen for at renhold/ rensking kan foretas. Når det er fare for frost, skal målene flyttes til asfalt og stå på hjulene for at ikke målene skal fryse fast. Om vinteren skal målene settes på egen måloppstillingsplass.

8. Klatring i ballfangernett, målnett eller ballbinge er forbudt. 

9. Det er strengt forbudt å kjøre på gresset med kjøretøy som ikke er godkjent til selve driften av banen. Brudd på dette vil bli politianmeldt. 

10. Garderobene skal kostes og ryddes etter bruk. Hjørneflagg skal ryddes inn etter bruk. Klubbhuset skal låses av siste lag som bruker anlegget.

11. Hunder tillates ikke inne på kunstgressbanene. Etterlatenskaper fra disse må unngås på dette underlaget.

Det er trenere/ lagledere som har ansvar for at reglene blir overholdt. Lag gode holdninger i ditt lag. Meld fra til baneansvarlig når dere kommer til uryddig bane eller om dere oppdager skader/ feil.

Baneansvarlig: Jan Larsen Tlf: 975 12 602

Tilbake