• Veteran eller Menn 39

    Vi trener primært hver onsdag på kunstgresset fra 20:00 til 21:30.
    Ta kontakt for info.

    Les mer