Vaktliste Sandarcupen 2017

VIKTIG INFORMASJON TIL JUNIORLAGSPILLERE!

Her finner dere oppsett for vakter i Sandarcupen 2017. For dere som ikke kan eller har vakter samtidig som egen kamp må dere selv skaffe en som kan ta vakten for dere!

Gi beskjed til Bjørn Kaare hvis dere bytter eller skaffer erstatter!

Oppmøte 10 minutter før vakten starter

Lørdag 12. august:

08:00 - 13:00, sekretariat, Alexander Larsen
08:00 - 13:00, sekretariat, Sander Rise Løvås
08:00 - 13:00, parkering, Fredrik Moen
14:00 - slutt, popcorn, Henrik Bugsett (vaffelrøre)
13:00 - slutt, sekretariat, Trym Granæs Strand
13:00 - slutt, grill, Sigurd Bugsett Lindahl (vaffelrøre)
13:00 - slutt, kiosk, Jonas Isachsen (vaffelrøre)

Søndag 13. august:

08:00 - 13:00, sekretariat, Stian Engeli
08:00 - 13:00, parkering, Astor J. Hansen

Dere som er merket med "vaffelrøre" må levere denne på GØIF fredag kveld eller lørdag 08:00. Her finner dere oppskriften

Oppmøte 10 minutter før vakten starter

 

Vaktliste Sandarcupen 2017

 

 

Tilbake