Fakturering av medlemskontingent

Her er litt informasjon om fakturering som vi har sendt ut den siste uken (midten av mars).

Det ble først ut en e-post til alle i GØIF gjennom medlemssystemet Klubbadmin, der vi blant annet nevnte at vi utsetter fakturering av treningsavgift for våren, inntil vi vet mer om virus-situasjonen.

Deretter har vi fakturert medlemskontingenter, vedtatt av årsmøtet, som styret har vedtatt at vi skal fakturere.

Beklageligvis valgte Norges Idrettsforbund å oppgradere sine systemer samme uka, så det bidro til noen feil. Nå tror vi alt skal være korrekt, men vi merker at mange medlemmer misforstår forskjellen på medlemskontingent og treningsavgift.

Medlemskontingent gjelder for et helt år, og dekker medlemskapet i klubben, inkludert forsikring. GØIF trenger inntekter i disse vanskelige tidene, så vi håper alle medlemmer vil være villige til å betale denne fakturaen. 

Treningsavgift for våren 2020 vil styret komme tilbake til når vi ser hvordan det går med vårsesongen. Selv om det ikke er treninger på GØIF nå, så har klubben utgifter som må dekkes. Men styret har valgt å vente med fakturering, og vil kanskje redusere beløpet.

Igjen så trenger vi å dekke utgifter, som f.eks. baller og drakter, selv om det er pause i treningene. Vi ønsker alle at vi så fort som mulig er tilbake i en normal-situasjon, men det er ikke opptil GØIF. Fotballforbundet jobber fortsatt med planer om seriestart tidlig i mai. 

Mvh
Helge Siljan
Leder GØIF Hovedlag
Tlf. 95928081

 

Husk at du også finner svar på mange spørsmål under våre Spørsmål og Svar sider.

Tilbake