COVID-19: Tiltak fra 17. mars 2021

Som sikkert de fleste har fått med seg så innfører Sandefjord kommune tiltaksnivå 5A gjeldende fra og med midnatt tirsdag 16 mars til og med tirsdag 30 mars.

Følgende retningslinjer gjelder for idretten:

Les denne nøye, og viktig at vi alle forholder oss til gjeldende regler. GØIF har i hele korona perioden vært flinke til å følge disse, og det er noe vi skal fortsette med!

  • Stans i organisert idrettsaktivitet for barn og unge innendørs.
  • Stans i organisert idrettsaktivitet for voksne innendørs og utendørs.
  • Organisert idrettsaktivitet og fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år utendørs kan skje i grupper på inntil 10 personer, hvis alle kommer fra samme kommune.

Aktiviteten skal foregå på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

Det er ikke tillatt med arrangementer/konkurranser/ stevner/kamper/treningskamper/renn/løp mv.

Klubben oppfordrer til aktivitet for de det er åpning for, men det er helt avgjørende at vi ALLE forholder oss til gjeldende retningslinjer. Det er opp til hvert trenerteam om det er gjennomførbart med treninger for ditt lag i henhold til disse regler.

Ta kontakt med Sportslig Leder Thomas, fotball@goif.no, eller tlf.950 63 278 hvis du har spørsmål rundt dette.

 

Oppdatering 17.03.2021:

Veldig gledelig å se stort engasjement rundt gjeldende retningslinjer. Mange gode samtaler i går og i dag fra trenere og lagledere. Dette har ført til at jeg har hatt en del samtaler med kommunen, og det har i den sammenheng kommet nye spesifiseringer:

Hovedsakelig når det gjelder «Organisert idrettsaktivitet og fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år utendørs kan skje i grupper på inntil 10 personer»

Oppdatering fra kommunen:

  • Det betyr at en treningsgruppe kan bestå av 10 utøvere eksklusiv trener.
  • Inndeling av gruppene må skje før trening og gruppene må møte separat. Det er ikke lov møte samlet for så å dele opp i grupper
  • Et lag på f.eks.19 utøver må dele gruppen i to og trene på hver sin banehalvdel. Det må være god avstand mellom gruppene.
  • I gruppa må det være minst 2 meter mellom hver utøver.
  • Hver gruppe må ha sin trener.
  • Verken utøvere eller trener kan bytte gruppe underveis i økta eller fra økt til økt.

Dvs.at oppdelte grupper må være den samme så lenge retningslinjene / forskriftene gjelder.

Minner igjen om at GØIF oppfordre til aktivitet, men er opp til hvert trenerteam om det er gjennomførbart med treninger for ditt lag i henhold til disse regler.

Bare å ta kontakt hvis du har spørsmål. 

Sportslig Leder Thomas, fotball@goif.no, eller tlf.950 63 278 

Tilbake