Årsmøte 2022 gjennomført

Onsdag 23. mars 2022 ble klubbens årsmøte gjennomført. Det møtte opp 12 medlemmer.

Årsmøtet konstaterte at klubben økonomi er solid og at klubben drives meget godt med et høyt aktivitetsnivå tross de store utfordringene med pandemien har gitt oss.

Det ble gjenvalg av klubbens leder, Geir Ludvig Fevang og Anders Hasle ledet årsmøtet med sikker hånd.

Alle sakspapirer, regnskap og årsrapporter kan leses på klubbens hjemmeside.

GØIF takket også av Linda Kristiansen som gjennom mange år har bidratt i en rekke verv, hun takket nå av som sekretær og overlot det vervet til Ida Nøis Olsen. Vi takker Linda for en enorm innsats over to tiår, fantastisk levert og du vil bli savnet!

Det er veldig gøy å se at vår FFO vokser og blir stadig mer populær. FFO er også en viktig rekrutteringsplass for nye medlemmer til GØIF.

Følgende ble valgt inn som nye tillitsvalgte i klubbens hovedstyre:

Henrik Grøneng Nilsen, Kasserer
Ida Nøis Olsen, Sekretær
Karsten Olsen, Varamedlem

Tilbake