Årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i GØIF.

Årsmøtet avholdes torsdag 4. mars kl. 18:00 på klubbhuset i Myreskauen 20.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes Hovedstyret senest 16. februar 2021 til hovedlag@goif.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på GØIF sine nettsider.

Bli med på datamaskinen eller mobilappen:

Klikk her for å bli med på møtet

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i GØIF
v/leder Helge Siljan

 

Agenda og saksliste (foreløpig - før innkomne saker):

 • Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
 • Sak 2: Godkjenne innkallingen
 • Sak 3: Godkjenne saklisten
 • Sak 4: Godkjenne forretningsorden
 • Sak 5: Velge dirigent
 • Sak 6: Velge referent
 • Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning (Hovedlag/Fotball/Aktivitet/FFO)
 • Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  • Regnskap Hovedlag
  • Regnskap Fotball
  • Regnskap Aktivitetsgruppa
  • Regnskap FFO
  • Regnskap oversikt hele
  • Balanse
 • Sak 10: Behandle forslag og saker
  • Drift av FFO
 • Sak 11: Fastsette medlemskontingent
 • Sak 12: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 • Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett (Hovedlag/Fotball/Aktivitet/FFO)
 • Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 15: Foreta følgende valg:
  • Sak 15.1 Styreleder
  • Sak 15.2 Nestleder
  • Sak 15.3 Øvrige styremedlemmer
  • Sak 15.4 Varamedlemmer
  • Sak 15.5 To revisorer
  • Sak 15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd drettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • 15.7 Leder av valgkomiteen, øvrige to medlemmer og varamedlem
  • Aktivitetsgruppa
  • Sportslig utvalg

 

Protokoll: Protokoll fra årsmøte 2021 (legges ut etter møtet)

Protokoll: Protokoll fra årsmøte 2020 

Link til artikkel årsmøte 2020

(artikkel oppdatert: 03.03.2021)

 

Tilbake