Treninger og treningstider

Hvor finner jeg lagenes treningstider?
Hvem har nøkler til klubbhus hvis jeg trenger det?
Hvem har nøkkel til skoler vi trener inne på?

Hvor finner jeg lagenes treningstider? 
På www.gøif.no  under «Fotball» og «Trening og kamptider»

Følg linken til oppsett her

Hvem har nøkler til klubbhus hvis jeg trenger det? 
Utleieansvarlig, Sportslig leder og leder i hovedlaget.

Hvem har nøkkel til skoler vi trener inne på? 
Som regel har siste laget som har hatt trening på skolen nøkkelen. 

Tilbake