Overgang til annen klubb

Hva gjør jeg hvis spillere ønsker å bytte klubb fra GØIF?
Hva gjør jeg hvis spillere ønsker å bytte klubb til GØIF?

Spillere under 12 år kan bytte klubb uten å melde formell overgang
Spillere over 12 år må melde klubb-bytte på eget skjema til NFF avd. Vestfold. Dette pleier ny klubb å hjelpe med. Husk overgangsvinduene, det er ikke anledning til å bytte klubb utenom overgangsvinduene.
Overgangsansvarlig i GØIF er Morten Offenberg.

Hva gjør jeg hvis spillere ønsker å bytte klubb fra GØIF? 
Spillere som ønsker å slutte bør du ha en prat med for å kartlegge årsak. Dette for å få kunnskap om årsaken og ikke for å overtale til å bli.
Ny klubb skal sende overgangsskjema til GØIF. Saken behandles av «overgangsansvarlig» i sportslig utvalg i GØIF. Han vil forhøre seg om spilleren har noe utestående i GØIF. Spillere som skylder GØIF penger får ikke signert overgangsskjema før dette er gjort opp.

Hva gjør jeg hvis spillere ønsker å bytte klubb til GØIF? 
Når ny spiller ønsker overgang til GØIF er det naturlig å snakke med denne om dette, og alternativt avklare med tidligere klubb at han trener med GØIF.
For at spilleren skal kunne spille kamper for GØIF må overgangsskjema signeres av både spiller, tidligere og ny klubb. Den overgangsansvarlige i GØIF kan bidra til dette. Fra 1. juni 2013 skal alle overganger ordnes elektronisk.
Det er et gebyr til NFF avd. Vestfold som må betales før spillere får godkjent overgang til ny klubb.

Tilbake