Informasjon til deg som trener eller lagleder

Hva er mitt ansvar som trener/ lagleder?
Politiattest

Hva er mitt ansvar som trener/ lagleder?
Skape trivsel, rettlede, respektere og legge til rette for at spillerne utvikler seg som personer og fotballspillere.  Lese og respektere GØIF`s sportsplan og holdningsavtale (NB link) og da spesielt «Trenerens og laglederens rolle»

Politiattest
Det er et krav i norsk fotball at alle som er engasjert med verv i klubber skal levere en godkjent politiattest til klubben. I GØIF er det Chris Michael Olsen (tlf: 90 68 36 80) som har ansvar for politiattester.

Tilbake