Fair Play

GØIF er en Fair Play klubb - hva forventes av meg som trener/foreldre?
Hvem kan jeg henvende meg til hvis jeg opplever noe som ikke samsvarer med intensjonene i Fair Play?

GØIF er en Fair Play klubb - hva forventes av meg som trener/foreldre?  
Lese og respektere foreldrevettreglene som blant annet står oppslått på utsiden av kiosken på klubbhuset.

Hvem kan jeg henvende meg til hvis jeg opplever noe som ikke samsvarer med intensjonene i Fair Play? 
Klubbens Fair Play-kontakt er Marcus Wallin. Han kan kontaktes.

Alternativt er det naturlig å kontakte leder i sportslig utvalg Thomas Olafsen

Kontaktliste finner du her

Tilbake