Dugnader

Alle lag skal være med på vårdugnad hvor klubbhus og anlegg rustes opp til sesongstart (medio april)

Alle lag har 2 uker med ansvar for kiosken på GØIF. Kioskansvarlig informerer lagleder om dette i forkant, og lagleder må organisere hvem som skal stå i kiosken de ulike dagene (mandag til torsdag kl. 17-21). Det er foreldre på laget som naturlig skal ha ansvaret, ikke spillerne.

10 og 11 års lagene har ansvar for å arrangere GØIF-cupen. Alle 5’er og 7’er lag skal være med å jobbe dugnad under cupen. Majken Gulbrandsen er cup-koordinator og bidrar med igangsetting av de ansvarlige lagene.

13 og 14 års lagene har ansvar for å arrangere Sandar-cupen på GØIF, og for Ormestad skole under cupen. Alle 11’er lag skal være med å jobbe dugnad under cupen.

Tilbake