Dommere og dømming

Hvordan skaffer vi dommere til kamper?

  • 6-12 år: Her må lagledere på hjemmelaget skaffe dommere. I GØIF har vi en dommeransvarlig som kan være behjelpelige med dette. Ofte kan foreldre på lagene dømme, men vi kan også benytte eldre spillere i klubben. Dette koordineres av dommeransvarlig i starten av sesongen, og det er lagledernes ansvar å kontakte de etter behov gjennom sesongen.
  • 13 år og eldre: Her er det NFF avd. Vestfold som setter opp hvem som skal dømme kampene. Det er hjemmelaget som betaler dommerhonoraret.
Tilbake