Informasjon til deg som spiller:

Hva kan GØIF tilby meg?
Hva slags klubb er GØIF – hva står GØIF for?
Hva forventes av spillerne på GØIF?
Forsikring – er jeg forsikret i GØIF?
Hva koster forsikringen?
Hva skjer ved skade?

Hva kan GØIF tilby meg? 
Gi meg tilbud om å spille fotball og ha det gøy med venner og idretten min.
Gi meg tilbud om utvikling av samarbeidsevne, fellesskapsfølelse og tilhørighet.
Gi meg utfordringer og utviklingsmuligheter som står i forhold til min alder og modenhet.
Hvor finner jeg klubbens sportsplan? 
Sportsplanen på www.goif.no    

Hva slags klubb er GØIF – hva står GØIF for? 
GØIF er en breddeklubb og har som visjon å være en klubb for alle!!! 
GØIF`s visjon er:
Vi vil vite at vi har nådd våre mål når våre medlemmer er glade og stolte over å tilhøre GØIF Fotball,
og fordi vi gjennom sportslige og sosiale fremganger blir en attraktiv klubb i vårt nærmiljø.

Hva forventes av spillerne på GØIF? 
Det forventes blant annet: åpenhet, forståelse, respekt, aksept, engasjement, moro, samarbeid og Fair Play. Lese og respektere GØIF`s holdningsavtale (NB link), og da spesielt «spillernes rolle».

Forsikring – er jeg forsikret i GØIF?
Ja, ved å være medlem i GØIF er alle spillere forsikret gjennom en lagforsikring.

Hva koster forsikringen?
Grunnforsikring gjennom Norges fotballforbund er inkludert i treningsavgiften for spillere. Det kan også tegnes utvidet  forsikring for spillere som ønsker dette. Dette må spillerne selv betale. Informasjon finnes på denne siden: www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

Hva skjer ved skade ?
I tillegg til å behandle skaden bør det fylles ut skademeldingsskjema. Dette ligger elektronisk på internett og fylles ut av spillerne/foresatte. For spillere opp til 12 år skal følgende skjema fylles ut: 
https://partner.agsforsikring.no/nff-barneforsikring/.
For spillere over 12 år skal følgende skjema benyttes: https://partner.agsforsikring.no/nff/
Du kan lese mer om forsikring på: www.fotball.no/nff/fotballforsikring/ 

Tilbake