• Informasjon til deg som spiller:

  Hva kan GØIF tilby meg?
  Hva slags klubb er GØIF – hva står GØIF for?
  Hva forventes av spillerne på GØIF?
  Forsikring – er jeg forsikret i GØIF?
  Hva koster forsikringen?
  Hva skjer ved skade?

  Les mer