Hva koster det å være medlem/trene i GØIF?

I GØIF betales medlemskontigent og treningsavgift. Satsene nedenfor gjelder pr år men treningsavgift deles på to fakturaer (vår og høst). Kontingent faktureres en gang (på våren)

For spørsmål om medlemsregistrering og faktura:

Lill-Therese Nygård Aalberg, e-post: medlem(a)goif.no

Medlemskontigent

Årsmøtet 2009 vedtok å opprette familiekontingent. Det vil sørge for flere medlemmer i klubben, ikke minst flere voksne medlemmer.

Kontingentsatser (oppdatert årsmøtet 2021), faktureres en gang pr. år:

- 650,- pr familie
- 650,- for enkeltmedlemskap

Et familiemedlemskap må bestå av minst et barn og en foresatt. Familiene oppfordres til å melde inn begge foresatte og hele familiene.

Det er ingen hindring for et medlem å være medlem i flere idrettslag.

Treningsavgift aktivitetsgruppe

400,- pr år

Treningsavgift fotballgruppe pr år (oppdatert årsmøtet 2018):

Alder/Lag Fotball

 • A-lag herrer 2 010,-
 • A-lag damer 2 010,-
 • 17 år 1 910,-
 • 16 år 1 710,-
 • 15 år 1 710,-
 • 14 år 1 510,-
 • 13 år 1 510,-
 • 12 år 1110,-
 • 11 år 1110,-
 • 10 år 1110,-
 • 9 år 1110,-
 • 8 år 1110,-
 • 0-7 år 1000,-
 • Veteran 1110,-

Følgende "rabattordninger" gjelder pr. idag:

 • Foreldre som tar styreverv, trener- eller laglederverv får en årlig reduksjon i kontingenten på kr. 400,00 (maksimal reduksjon 400,-).

 

Tilbake