GØIFs organisering - hvem gjør hva i klubben

Hovedstyre
Sportslig utvalg (fotball)
Aktivitetsgruppe

GØIF er kort fortalt organisert med ett hovedstyre som har det overordnede ansvar for drift, økonomi, eiendom og undergrupper. Vi har også ett sportslig utvalg (fotball) som er underlagt hovedstyre.

Aktivitetsgruppa er en undergruppe for utøvere med psykisk utviklingshemning. Kontaktpersoner til gjeldene verv og funksjoner finnes til enhver tid oppført på vår hjemmeside.

Tilbake