Forsikring

Er spillere forsikret i GØIF?
Hva koster forsikringen?
Hva skjer ved skade?

Er spillere forsikret i GØIF?
Ja, ved å være medlem i GØIF er alle spillere forsikret gjennom en lagforsikring.

Hva koster forsikringen?
Grunnforsikring gjennom Norges fotballforbund er inkludert i treningsavgiften for spillere. Det kan også tegnes utvidet  forsikring for spillere som ønsker dette. Dette må spillerne selv betale. Informasjon finnes på denne siden: www.fotball.no/nff/fotballforsikring/ 

Hva skjer ved skade?
I tillegg til å behandle skaden bør det fylles ut skademeldingsskjema. Dette ligger elektronisk på internett og fylles ut av spillerne/foresatte. For spillere opp til 12 år skal følgende skjema fylles ut: 
https://partner.agsforsikring.no/nff-barneforsikring/.

For spillere over 12 år skal følgende skjema benyttes: https://partner.agsforsikring.no/nff/
Du kan lese mer om forsikring på: www.fotball.no/nff/fotballforsikring/ 

Tilbake