Fair Play

GØIF er en Fair Play klubb - hva forventes av meg som foreldre/foresatte?
Hvem kan jeg henvende meg til hvis jeg opplever noe som ikke samsvarer med intensjonene i Fair Play?

GØIF er en Fair Play klubb - hva forventes av meg som foreldre/foresatte?  
Lese og respektere foreldrevettreglene som blant annet står oppslått på utsiden av kiosken på klubbhuset.

 

Hvem kan jeg henvende meg til hvis jeg opplever noe som ikke samsvarer med intensjonene i Fair Play? 
Klubbens Fair Play-kontakt er Martin Bergsvåg (tlf: 41 22 15 85).
Han kan kontaktes.

Alternativ er det naturlig å kontakte leder av sporstlig utvalg Ole Sandeide (tlf: 97 02 66 50)

Tilbake