Har du spørsmål

Spørsmål og svar om ting dere foreldre lurer på i forbindelse med GØIF finner dere under vår infoside GØIF spørsmål/svar.


Lurer du på ting rundt innmelding og kontigent, les mer om det på sidene for foreldre og foresatte

Tilbake